Környezettan Intézeti Tanszék

A Kezdeti évek

Hosszú előkészítő munka eredményeképpen, 1992-ben megalapításra került a környezetvédelem tanári szak. Az 1992/93-as tanévben a Bessenyei György Tanárképző Főiskolán is megkezdhették tanulmányaikat az első környezetvédelem szakos hallgatók nappali tagozaton.