Környezettan Intézeti Tanszék

A Kezdeti évek

Hosszú előkészítő munka eredményeképpen, 1992-ben megalapításra került a környezetvédelem tanári szak. Az 1992/93-as tanévben a Bessenyei György Tanárképző Főiskolán is megkezdhették tanulmányaikat az első környezetvédelem szakos hallgatók nappali tagozaton.

Az első logó

 

Az 1993/94-es tanévtől pedig az ún. másoddiplomás képzés keretében a biológiából felsőfokú végzettséggel rendelkezőknek nyílt lehetőség környezetvédelem szakos tanári másoddiploma megszerzésére.
A képzésben részt vettek a Biológia- és a Földrajz Tanszék, továbbá a Kossuth Lajos Tudományegyetem, az Eötvös Lóránd Tudományegyetem, a Magyar Tudományos Akadémia Szegedi Biológiai Központja és a Felső-Tisza-vidéki Környezetvédelmi Felügyelőség kutatói, oktatói. Célunk pontos és rendszerezett környezettudományi ismeretekkel rendelkező tanárok képzése volt, akik képesek korszerű környezet- és természetvédelmi szemléletmód kialakítására.
Az 1992-ben kis létszámban (10 fő) indult környezetvédelmi tanári képzés fokozatos fejlesztése lehetővé tette, hogy a jelenlegi képzési kapacitásunk ezen a területen (környezettudományi képzési ágban) mintegy 50-60 fő évfolyamonként. A 90-es évek végén indult intézményi integráció egyik fontos célja volt a környezeti képzés kapacitásának növelése.

A régi folyosó