Köszöntő

 

Köszöntöm kedves Látogató!

Otthonunk a FÖLD. Napjainkban igen erősen felértékelődött a FÖLD védelme. Intézetünkben olyan szakembereket és tanárjelölteket képzünk, akik munkájukban felelősségteljesen járulnak hozzá, hogy a FÖLD állapota javuljon és továbbra is az élővilág otthona maradjon! Ezért tanárképzés és BSc képzésterületeken kínálunk szakokat.

A biológia-egészségtan, természetismeret, kémia tantárgyakat tanító pedagógusok munkája felértékelődött. A tanárképzés területén ráadásul napjainkban ezeken a szakokon (biológia, kémia, természetismeret) tanárhiány jellemző. Ezért várjuk mindazok jelentkezését, akik szívesen tanítanának természetismeretet, biológia, és kémia ismereteket a felnövekvő nemzedéknek, szem előtt tartva a FÖLD védelmét és az emberi tevékenység élővilágra gyakorolt kedvező és kedvezőtlen hatásait. Jól felszerelt laborokkal és a Nyíregyházi Élményközpontban, továbbá a Közép- és Kelet Európában egyedülállóan egyetemünkön működő LEGO INNOVÁCIÓS EDUCATIOS KÖZPONTBAN készítjük fel erre az izgalmas feladatra a tanárjelöltjeinket sok kísérlettel, játékkal az élménypedagógia módszereit alkalmazva.

A környezettudomány területén munkálkodó szakemberek igénye szintén felerősödött. A környezetünk minőségi állapota és az abban történő változás visszahat az élőlényekre. Oktatóink 82%-a rendelkezik tudományos minősítéssel, akik az emberi tevékenységnek a természetre és a szűkebb emberi környezetre gyakorolt kedvezőtlen hatásait vizsgálják nemzetközi és hazai együttműködésekben. Nemzetközileg is ismert és elismert kutatásaik eredményeit oktatva segítik kiválóan felkészíteni azokat a hallgatóinkat, akik BSc- és tanárképzéseinken tanulnak. Szeretettel várjuk azon érdeklődők jelentkezését, akik szívesen kapcsolódnak be ezekbe a kutatásokba és azokat továbbgondolva tanulmányaikkal és már saját kutatási témákkal járulnak hozzá a környezettudomány kihívásaihoz!

Mind a tanárképzésben, mind a BSc képzésben tanuló hallgatóink tanulmányaihoz, kutatásaihoz egyedülállóan modern, jól felszerelt laboratóriumok, tantermek, műszerpark és terepi kutatási helyek állnak rendelkezésre.

Várunk a NYÍREGYHÁZI EGYETEMEN, hogy tanulj TE is KÖRNYEZETUDOMÁNYI INTÉZETBEN!

 
 
Dobróné Dr. Tóth Márta
Intézetigazgató
 
Kapcsolat: 
Környezettudományi Intézet 
Tel.: 42/599-466