Szakdolgozati témák

Prof. Dr. Szép Tibor

 

1. Tiszai fészkelő partifecske állomány tavaszi visszaérkezésének és annak a globális, regionális és lokális hatásoktól való függésének vizsgálata

2. Populációdinamikai paraméterek becslése madárgyűrűzési adatokkal a tiszai partifecske kutatás eredményei alapján

3. Partifecske fiókaetetési magatartásának vizsgálata

4. Partifecske fészkelőhely választásának vizsgálata

5. Fészkelő partifecske állomány biometriai jellemzőinek vizsgálata

6. Partifecske tollak vizsgálata a fészkelési/telelési körülmények hatásának feltárására

7. Tisza folyó hazai szakasza meanderezésnek a fészkelő partifecske populáció eloszlására gyakorolt hatásának vizsgálata

8. Madárközösségek összehasonlítása a Felső-Tisza menti erdőkben

9. Fehér gólya párzási, kotlási és fiókaetetési magatartásának vizsgálata a fészkelési időszakban

10. Egy vizes élőhelyekhez kötődő madárfaj élőhely használatának jellemzése az MME Mindennapi Madaraink Monitoringja (MMM) adatai alapján

11. Egy agrár élőhelyekhez kötődő madárfaj élőhely használatának jellemzése az MME Mindennapi Madaraink Monitoringja (MMM) adatai alapján

12. Egy erdei élőhelyekhez kötődő madárfaj élőhely használatának jellemzése az MME Mindennapi Madaraink Monitoringja (MMM) adatai alapján

13. Egy urbán élőhelyekhez kötődő madárfaj élőhely használatának jellemzése az MME Mindennapi Madaraink Monitoringja (MMM) adatai alapján

 

A fenti témák esetében a tavaszi-nyári időszakban, a terepi kutatásban való közvetlen részvétel szükséges.

A fenti témák sikeres kidolgozásához, az adott témától függő speciális ismeretek és terepi gyakorlati munka szükséges, amelyről a témavezetővel való személyes egyeztetés során további információkat lehet megtudni.

 

Szakdolgozati témajavaslatok a Nyírség-Szatmár-Bereg Természetvédelmi Tájegységgel közösen

1. A haris (Crex crex) élőhelyválasztása (Milyen hatással van a lágy-és fásszárú növényzeti struktúra, a hasznosítás módja, intenzitása, a terület vízellátása az élőhely választásra?)

2. Milyen a természetvédelmi szempontból jó fás legelő? Növényzeti struktúra, fajösszetétel + hasznosítás vs. fészkelő madarak + bogarak, csigák stb

3. Erdei tisztások növényzetének és állat együtteseinek összehasonlítása.

4. Fehér gólya fészkelésének alakulása az elmúlt 10 évben a Szatmár-Beregben.

5. Fehér gólya fészkelőhely választásának az okai

6. Szentély jellegű holtágak madárállományának felmérése-különös tekintettel a fészkelő védett fajokra

7. Vidrafelmérés a Szatmár-Beregben található csatornáknál és állóvizeknél

8. Települések védett állatfajainak a vizsgálata, védelmi intézkedések megfogalmazása

9. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében lévő homokbányák feltérképezése, adatbázis kiépítése partfallakó madarak felmérése, védelmi intézkedések megfogalmazása

10. A szatmár-beregi temetők védett növényeinek feltérképezése, helyi védettségi javaslatok kidolgozása

11. Becserjésedő és kezelt (kaszált, legeltetett) gyepek természetvédelmi szempontú összehasonlítása

12. Tájtörténeti kutatások a szatmár-beregi településeken (hogyan változott a külterület hasznosítása az elmúl évszázadokban-az első katonai felméréstől kezdődően- milyen hatással volt a területhasználat a természeti értékekre

13. Gyöngybagoly táplálékvizsgálata

14. Agrárkörnyezetvédelmi támogatások hatása a terület természeti potenciáljára

15. Erdei fülesbagoly telelő állomány rendszeres felmérése régiónként

16. Helyi védett fák felmérése Szatmár-Beregben

17. Vetési varjú állomány felmérés SZSZB megyében

18. Geofiton növényfajok állományfelmérése a védett erdőkben

19. Láprétek védett növényállományának felmérése, élőhelykezelések hatásának vizsgálata

20. Eltérő talajelőkészítéssel megvalósított erdőtelepítések erdészeti és természetvédelmi sikeressége (szántóra, feltört gyepbe, gyepre). Kelés, megmaradás, haris, gyomok, bogarak, madarak, …)

 

A fenti témákkal kapcsolatosan érdeklődni lehet Dr. Szép Tibornál (szept@nyf.hu), valamint Habarics Bélánál (Tájegység vezetője) (habaricsb@freemail.hu).

 

 

Dr. habil Molnár Mónika

 

  1. Relatív telomerhossz vizsgálata parti fecskénél
  2. Bioaktív anyagok hatásának vizsgálata hasadó élesztő modellszervezeten
  3. A hasadó élesztő modellszervezet felhasználása a biológia tanításában
  4. Az élesztőgombák szerepe az emberi kultúrában
  5. Megbeszélés alapján más, egyéni érdeklődésnek megfelelő téma is lehetséges

 

Dr. habil Szabó Sándor

 

Szakdolgozati témák 1-2. évfolyamos hallgatóknak.

Laboratóriumi vizsgálatok

1. Intraspecifikus kompetíció (verseny) vizsgálata hínárnövényeken.

2. Nitrogén és foszfor hatása a szubmerz hínárnövények növekedésére.

3. Tápelemkoncentráció hatása a szubmerz hínárnövények növekedésére.

4. Mikroelemek hatása a békalencsék növekedésére.

5. Abiotikus tényezők hatása a hínárnövények növekedésére.

Terepi vizsgálatok

5. Lakóhelyhez közeli vizes élőhely élőhelytérképezése és állapotfelmérése.

6. Lakóhelyhez közeli természetes élőhely élőhelytérképezése és állapotfelmérése.

Egyéb témák megbeszélés szerint.

 

Dr. Halász Judit

 

1. Természetes és mesterségesen befolyásolt területek ökológiai állapotának vizsgálata: víz, üledék, talaj mikrobiológiai és kémiai vizsgálata.

 

Dobróné Dr. Tóth Márta

 

1. Parlagfű pollen morfológiai és allergizáló hatásának vizsgálata

2. Illóolajok antibakteriális hatásának vizsgálata

 

Dr. János István

 

1. Humán csontszövet analitikai elemzése.

2. Történeti népességek paleoantropológiai értékelése.

 

Dr. Hörcsik T. Zsolt 

 

Szakdolgozati témakörök 

1. A nyíregyházi hulladéklerakón rendszeresen táplálkozó madarak vizsgálata

2. Mesterséges víztározók természetvédelmi szerepe és lehetőségei Sz-Sz-B. megyében (a terület szabadon választható, de előzetes egyeztetés szükséges!)

3. Helyi jelentőségű védett területek feltárása és bemutatása – tanösvény tervezése (a terület szabadon választható, de előzetes egyeztetés szükséges!)

4. A Nyíregyházi Főiskola lepkegyűjteményének feldolgozása (a szakdolgozat elkészítésének a feltétele: 2012 febr.-máj. között a DE Evolúciós Állattan és Humánbiológia Intézete által meghirdetett „Nappali lepkék” kurzus teljesítése!)

 

Tarek Mohamed:

1. Gyümölcs és zöldséglevekben előforduló minőségromlást okozó és spóraképző baktériumok vizsgálata, szaporodásuk matematikai modellezése.

2. Tartósítószermentes tejdesszertek előállítása és vizsgálata.

3. Csökkentett energiatartalmú tejdesszertek előállítása és vizsgálata.

 

Tarekné dr. Tilistyák Judit:

1. Egészségtudatos étrendbe illeszthető édesipari és sütőipari termékek fejlesztése és vizsgálata.

2. Gyümölcs-feldolgozási melléktermékek hasznosítása funkcionális élelmiszer összetevőként.

3. Enzimes barnulás vizsgálata minimálisan feldolgozott zöldségen-gyümölcsön.