Pataki Emese

A Nyíregyházi Főiskolán 2010-ben szereztem Biológus BSc diplomát, majd molekuláris biológia szakon folytattam tanulmányaimat a Debreceni Egyetem Általános Orvostudományi Karán. Jelenleg a Debreceni Egyetem Genetika és Alkalmazott Mikrobiológiai Tanszékén Ph.D hallgatóként veszek részt az intézet kutatásaiban és az oktatásban. A molekuláris biológia iránti érdeklődésem a főiskolai évekre vezethető vissza. Bioanalitika szakirányra specializálódva mindamellett, hogy jó alapokat szereztem az MSc tanulmányaimhoz, az Agrár és Molekuláris Kutató Intézet különböző egységeinek a kutatásaiba is betekintést nyerhettem. A modern műszerekkel és eszközökkel felszerelt laboratóriumokban nemcsak szemlélője voltam az ott zajló a kísérleteknek, hanem a gyakorlatban is lehetőségem nyílt többféle műszeres analitikai eljárást és molekuláris biológiai módszert megismerni. Szakdolgozóként szerzett tapasztalataim meghatározó jelentőségűek a pályám alakulásában.