Emelt szintű kémia érettségi felkészítő!

A Nyíregyházi Egyetem Környezettudományi Intézete emelt szintű kémi érettségi felkészítőt szervez. A részvétel ingyenes, de előzetes regisztrációhoz kötött, melyet a jeko.jozsef@nye.hu e-mail címre várunk. Időpont és helyszín: 2022. április 19. 10-16 óra. Környezettudományi Intézet, Kémia Intézeti Tanszék, B épület 4. emelet, 462-es labor. 

 

Így tanítom a Természetismeretet workshop a Környezettudományi Intézetben!

Így tanítom a Természetismeretet workshop a Környezettudományi Intézetben!

A Magyar Tudomány Napja alkalmából 2021. november 8-án az intézeti hagyományokhoz kapcsolódóan első alkalommal megrendeztük az Így tanítom a Terészetismeretet c. workshopot. a Környezettudományi Intézetben. A kötetlen szakmai beszélgetések mellett a program során érdekes előadásokat és hasznos módszereket hallhattunk az alábbi témákban:

· Pucsok Attilláné (Móra Ferenc Általános Iskola, tagintézménye Petőfi S. Általános Iskola, Nyíregyháza)-Kincsek a természetben Ökoiskolai program bemutatása

· Sójáné Gajdos Gabriella (Eötvös József Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium, Nyíregyháza)-A kísérletezés szerepe a természettudományos tantárgyak oktatása során

· Tóthné Sónyák Alexandra (Dankó Pista Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium, Szakgimnázium, Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium - Katica Bölcsőde, Biri)- A hátrányos helyzetű, és a kárpátaljai gyerekek környezettudatos nevelése

· Agárdi Sándor (Szent László Gimnázium, Kisvárda)-Kreatív szemléltetőeszközö

Így tanítom a kémiát konferencia a Környezettudományi Intézetben!

Így tanítom a kémiát konferencia!
 
2021. november 9-én került sor az "Így tanítom a kémiát" rendezvényünkre, amelyen közel harmincan vettek részt és 11 előadás hangzott el.
Az érdekes előadások nagy részét általános és középiskolában tanító kémiatanárok mutatták be jó gyakorlataikról, a tehetséggondozásról, az internet alkalmazásáról, versenyeken való részvételről és egy mesterpadagógusi cím megszerzését is megismerhettük. Az egyetemi oktatók előadásai aktuális témához, a COVID-hoz kapcsolódtak és bemutatásra került a vírus diagnosztikájára alkalmazott PCR technika is, de hangzott el előadás a gyertya lángjának rejtélyeiről is. Nagy sikere volt egy kémia stakos hallgatónak is, aki az iskolai élményeiről számolt be. A rendezvényen a Kémia tanszék két korábbi vezetője is részt vett, Hargitainé dr Tóth Ágnes és Prof. Dr. Balogh József nagy örömmel találkoztak volt tanítványaikkal és kollégáikkal. Az előadások után egy jó hangulatú beszélgetésre is sor került.
 
 

TDK helyezésből nemzetközi siker!

TDK helyezésből nemzetközi siker a Környezettudományi Intézetben!

Az elmúlt tíz év alatt a Környezettudományi Intézet diákjai több dobogós helyezést értek már el az Országos Tudományos Diákköri Konferenciákon. Egyik legkimagaslóbb eredményünk 2015-ben volt, mikor Koleszár Gergő és Vicei Tibor Tamás Biológia BSc szakos hallgatóként első helyezésükkel elhozták a pálmát a pécsi OTDK-ról. A diákok közül Gergő idén szeptembertől már tanársegédként dolgozik nálunk és egyben PhD hallgató is a MATE Biológiatudományi Doktori Iskolában. Prof. Dr. Szabó Sándor témavezetésével az ökológiai témájú kutatásukba azóta két hazai és két nyugateurópai kutatóintézet munkatársai is bekapcsolódtak. A Coviddal sújtott 2020-as és 2021-es években a hajdani TDK dolgozat laboreredményei számos újabb kísérlettel, elemanalitikai méréssel és 17 európai ország élővizeinek adatelemzésével egészült ki.  A kutatás abban különleges, hogy teljes komplexitásában tárja fel a vízi élőlényközösségekben (pl. algák, hínárnövények, csigák) azokat a háttérfolyamatokat, amelyek révén az egyik élőlénycsoport képes teljesen kiszorítani a másikat, és ezáltal fenntartani stabil állapotát. Az eredményekből Gergőnek egy első és egy második szerzős cikke látott napvilágot az ökológia tudományterület egyik legmagasabb rangú nemzetközi folyóiratában az Ecosystems-ben, amely a világrangsorban is a legfelső 10%-ba tartozik. Az eredmények azt bizonyítják, hogy jó ötletekkel, kitartó munkával és megfelelő mentorálással a tudományos kutatásokban akár nemzetközi sikerek is elérhetők diákjaink számára.

Koleszár Gergő cikkeinek grafikus összefoglalói:

 

Terepgyakorlat a kisvárdai Várday Kata Gimnázium diákjaival!

Terepgyakorlat a kisvárdai Várday Kata Gimnázium diákjaival!

Dr. Hörcsik Zsolt vezetésével, október közepén terepi gyakorlatot tartottunk a Várday Kata Gimnázium diákjaival a Szelkó-tónál. A közel háromórás túrát jó, de kissé szeles időben végeztük. Mintegy 15 madárfajt azonosítottunk, Az út során megbeszéltünk néhány ökológiai-, etológiai- és az állati tanulással kapcsolatos kérdést is. A mintegy 35 diák jó hangulatban figyelte meg a kócsagokat, szürkegémeket, és récéket és remek kérdéseket tettek fel.

A mellékelt madárfotók a kirándulás után egy héttel készültek - ugyanott- a Szelkó-tónál, a MME-egyesület helyi csoportja, az E-misszió tagjaival közösen tartott gyűrűzőtáborában.

Őszapó - Aegithalos caudatus 

 

 

Vörösbegy - Erithacus rubecula

 

 

Ökörszem - Troglodytes troglodytes

 

 

Meggyvágó - Coccothraustes coccothraustes