Élőhely monitoring

Tiszai partifecske állomány integrált monitoringja: (Hosszútávon vouló madárfajok állományváltozását elemző ornitológiai, ökológiai és természetvédelmi kutatás. Állománynagyság, fészkelési siker, túlélési és diszeperziós jellemzők, tollak fizikai és kémiai jellemzőinek vizsgálata, élőhelyhasználat vizsgálatok speciális megfigyeléses, videó elemző, endoszkópos vizsgálatok, rádiótelemetriás alkalmazások, fogás-visszafogás elemzések, modellezések alapján)

 

Biodiverzitás monitorozás gyakori madárfajok vizsgálata alapján: (A hazai főbb élőhelyek biodiverzitásának vizsgálatát az ott élő gyakori madárfajok állománytrendjeinek elemzésén végző ornitológiai, ökológiai és természetvédelmi kutatás. Random térbeli mintavételen alapuló, standard madárállomány felmérési módszerek alkalmazása. Állománydenzitás és trendek statisztikai elemzése, multispecies alapú biodiverzitás indexek számítása és elemzése).

 

Magyar Madár Atlasz Program: (A hazai madárfajok térbeli, időbeli és mennyiségi jellemzőinek vizsgálatát végző ornitológiai, ökológiai és természetvédelmi kutatás. Madárfállományok előfordulási valószínűségének és denzitásának random forest alapú modellezése térinformatikai adatbázisok alkalmazásával, terepi adatgyűjtő módszerek fejlesztése.)