TDK helyezésből nemzetközi siker!

TDK helyezésből nemzetközi siker a Környezettudományi Intézetben!

Az elmúlt tíz év alatt a Környezettudományi Intézet diákjai több dobogós helyezést értek már el az Országos Tudományos Diákköri Konferenciákon. Egyik legkimagaslóbb eredményünk 2015-ben volt, mikor Koleszár Gergő és Vicei Tibor Tamás Biológia BSc szakos hallgatóként első helyezésükkel elhozták a pálmát a pécsi OTDK-ról. A diákok közül Gergő idén szeptembertől már tanársegédként dolgozik nálunk és egyben PhD hallgató is a MATE Biológiatudományi Doktori Iskolában. Prof. Dr. Szabó Sándor témavezetésével az ökológiai témájú kutatásukba azóta két hazai és két nyugateurópai kutatóintézet munkatársai is bekapcsolódtak. A Coviddal sújtott 2020-as és 2021-es években a hajdani TDK dolgozat laboreredményei számos újabb kísérlettel, elemanalitikai méréssel és 17 európai ország élővizeinek adatelemzésével egészült ki.  A kutatás abban különleges, hogy teljes komplexitásában tárja fel a vízi élőlényközösségekben (pl. algák, hínárnövények, csigák) azokat a háttérfolyamatokat, amelyek révén az egyik élőlénycsoport képes teljesen kiszorítani a másikat, és ezáltal fenntartani stabil állapotát. Az eredményekből Gergőnek egy első és egy második szerzős cikke látott napvilágot az ökológia tudományterület egyik legmagasabb rangú nemzetközi folyóiratában az Ecosystems-ben, amely a világrangsorban is a legfelső 10%-ba tartozik. Az eredmények azt bizonyítják, hogy jó ötletekkel, kitartó munkával és megfelelő mentorálással a tudományos kutatásokban akár nemzetközi sikerek is elérhetők diákjaink számára.

Koleszár Gergő cikkeinek grafikus összefoglalói:

 

 

 

A két cikk az alábbi linkeken érhető el:

https://link.springer.com/article/10.1007/s10021-021-00637-5

https://link.springer.com/article/10.1007/s10021-021-00721-w