Biológia tanítása II. BIO8002

Biológia tanítása II: BIO8002

Tematika és követelményei

 

Hét

Témakör

Megjegyzés

1.

Az érdeklődés-felkeltés, motiválás lehetőségei, technikái és módszerei a biológia tantárgy tanítása során.

 

2.

A didaktikai feladatok és módszerek alkalmazása és példákkal történő gyakorlása konkrét biológia tananyagban: motiváció

 

A biológia tantárgyhoz kapcsolódó affektív célok, attitűdformálási lehetőségek.

 

 

3.

A projektmódszer szerepe a differenciált módszerek rendszerében és ennek alkalmazása. A biológiai fogalmak tanításának lépései, elvei, a tévképzetek feloldásának technikái.

 

4.

A biológiai ismeretek rögzítésének, megszilárdításának speciális módszerei. A biológia szaktárgyi tényeinek és azok összefüggéseinek felismertetése, megerősítése.

 

5.

1.  Mikrotanítás

 

6.

Különbségek és hasonlóságok megmutatása, illetve logikus elemzése a tananyag feldolgozása során. A feladat- és problémamegoldás szerepe és jelentősége a biológiai gondolkodás fejlesztésében.

 

 

7.

A didaktikai feladatok és módszerek alkalmazása és példákkal történő gyakorlása konkrét biológia tananyagban: közlés, magyarázat

 

 

8.

A didaktikai feladatok és módszerek alkalmazása és példákkal történő gyakorlása konkrét biológia tananyagban: fogalomalkotás

 

9.

A didaktikai feladatok és módszerek alkalmazása és példákkal történő gyakorlása konkrét biológia tananyagban: szemléltetés

 

 

10.

A didaktikai feladatok és módszerek alkalmazása és példákkal történő gyakorlása konkrét biológia tananyagban: összefoglalás, ellenőrzés

 

11.

A didaktikai feladatok és módszerek alkalmazása és példákkal történő gyakorlása konkrét biológia tananyagban: modellezés, modellalkotás

 

12.

A didaktikai feladatok és módszerek alkalmazása és példákkal történő gyakorlása konkrét biológia tananyagban: számonkérés, feladatmegoldás, ábra- és grafikonelemzés.

 

13.

A didaktikai feladatok és módszerek alkalmazása és példákkal történő gyakorlása konkrét biológia tananyagban: szövegértés, ok-okozatok feltárása, általánosítás, problémamegoldás, kiselőadás, kérdés-felelt, vita.

 

14.

2.Mikrotanítás

 

15.

A félév értékelése

 

 

Követelmények:

 

A foglalkozásokon való részvétel előírásai:

a gyakorlatokon való részvétel kötelező, 3 hiányzás megengedett a félév során

A félév követelményei:

2 mikortanítás bemutatása a félév során és egy óraterv beadása

A tantárgyhoz rendelt kredit:

2

Az érdemjegy kialakítás módja:

óraterv értékelése

2 Mikrotanítás értékelése

Ajánlott irodalom:

  • Bodzsár É. (2005) Kézikönyv a biológiatanítás módszertanához. Trefort Kiadó, Budapest, ISBN: 963 446 303 7.
  • Revákné Markóczi I, Nyakóné Juhász K. (szerk) (2011): A szemléltetés, modellezés, modellalkotás szerepe a természettudományok tanításában, tanulásában. RE-PE-T-HA könyvek. ISBN: 978-963-473-487-1, ISSN: 2063-1952. Debreceni Egyetem Tudományegyetemi Karok elnöke.
  • Dobróné Tóth M., Egri S., Erlichné Bogdán K., Kiss S., Nyakóné Juhász K., Revákné Markóczi I., Sarka L., Teperics K., Tóthné Kosztin B., Tóth Z., Varga K., Vallner J. (2011) A természettudományok tanításának elméleti alapjai Elektronikus jegyzet, http://repetha.nyf.hu/.  

Ajánlott weboldalak:

www.dtothm.hu