Kémia Intézeti Tanszék

Oktatóink részt vesznek az osztatlan kémiatanári, biológia alapszakos és kémiatanári MA hallgatók elméleti és gyakorlati képzésében. Külön hangsúlyt fektetünk arra, hogy a hallgatók a legújabb tudományos eredményeket is megismerjék, bekapcsolódjanak a tanszék kutatási munkájába.

      

      

Miért érdemes a kémiatanári szakot választani?          

 • a leendő munka változatos lesz
 • kiaknázhatja a kreativitását
 • Havonta 25-75 ezer forintos támogatást kaphatnak azok, akik osztatlan kémiatanári tanárszakokon végzik a tanulmányaikat (Klebelsberg Képzési Ösztöndíj)
 • a pedagógus életpálya modell kiszámítható jövőt biztosít
 • pedagógusként az egész országban elhelyezkedhet
 • megalapozhatja a továbbtanulást

Főbb tárgyak a 10 féléves osztatlan kémiatanári szakon:

 • Természettudományos alapozó ismeretek: matematika, fizika, biológia, infotechnológia, minőségbiztosítás, környezettani alapismeretek, EU ismeretek;
 • Szakmai törzsanyag: általános kémia, szervetlen kémia, fizikai-kémia, szerves kémia, analitikai kémia, alkalmazott kémia;
 • Differenciált szakmai ismeretek:
  speciális kémiai ismeretek, pedagógiai, pszichológiai ismeretek, szakmódszertan;

 Oktatási háttér

 • egyedülállóan modern laboratóriumok, műszerpark és tantermek
 • minősített, nemzetközileg is elismert oktatói gárda
 • képzett pedagógiai, pszichológiai és tantárgypedagógiai szakmacsoport
 • iskolák/gyakorlóiskolák a szakmai gyakorlat teljesítéséhez

 

Elhelyezkedés, továbbtanulás

A diploma lehetővé teszi, hogy hallgatóink kémiatanárként általános iskolákban, középfokú oktatási intézményekben, szakiskolákban elhelyezkedjenek. A kémiatanárok kémián kívül taníthatnak más közismereti tárgyakat is.

A végzettek a tanári pályán kívül számos helyen elhelyezkedhetnek, pl. a kutatóintézetek, laboratóriumok, környezetvédelemmel, minőségbiztosítással, stb. foglalkozó cégek.

A továbbtanulás lehetősége is nyitva áll. A kémiatanári MA végzettséggel rendelkezők akár PhD fokozatot szerezhetnek.

 

Kutatási területek

                 analitikai kémia

 • vízkémia, műszeres analitika (Prof. Dr. Balogh József)
 • műszeres analitika, elemanalitika (dr. Béni Áron)
 • szerves tömegspektrometria, elválasztástechnia (dr. Jekő József)
 • műszeres analitika, elemanalitika, szakmódszertan (Kapitány Sándor)

Tehetséggondozás

 • általános iskolások részére: hétvégi laboratóriumi gyakorlatokon történő részvétel
 • középiskolások részére: bekapcsolódhatnak a kutatási programokba
 • hallgatóinknak: TDK munka végzése, részvétel konferenciákon

A kutató munkába bekapcsolódó hallgatóknak számos lehetősége nyílhat arra, hogy akár nemzetközi diák-csereprogramok révén, akár kutatási együttműködések keretében hosszabb-rövidebb külföldi tanulmányúton vegyenek részt.