Talajökológia (BBI1220) gyakorlat

 

Biológia alapszak

TEMATIKÁJA és KÖVETELMÉNYEI

Talajökológia (BBI1220) gyakorlat

2020/21 II. féléves

hét

 

téma

 

megjegyzés

 

 

 

1

 

Általános tudnivalók. Féléves órabeosztás, tematika és követelményszint megbeszélése. A gyakorlatok beosztása.

 

 

 

2

Talajképződés. A talaj funkciói. A talajok fizikai szerkezete és kémiai összetétele. Általános talajtan; talajképződés alapjai, talajtípusok és jellemzésük.

Otthoni munkaként. Előzetesen megbeszélt módszer és feltételek alapján különböző talajminták begyűjtése.

 

 

 

3

Talajmintavétel és a minták előkészítése. A mintavételi helyek kijelölése. A talajminta vétel módjai. Talajminták előkészítése laboratóriumi vizsgálatra.

 

Talaj vizsgálati módszerek I. (szeminárium)

 

 

 

4

Talajfizikai vizsgálatok. A fizikai talajféleség meghatározása. A pórustér, pórusviszonyok vizsgálata. A vízgazdálkodási jellemezők meghatározása.

 

 

 

 

5

Talajkémiai vizsgálatok. A talajok kémhatásának a meghatározása. Potenciális savanyúság vizsgálata. A talaj összes karbonát tartalom meghatározása.

 

 

 

6

A humusz anyagok szerkezete és mezőgazdasági jelentősége. Mikrobák szerepe a humusz képződés folyamatában. Állati eredetű hulladékanyagok mikrobiális hasznosítása.

Talaj vizsgálati módszerek II. (szeminárium)

 

 

 

7

A talajlakó mikrobák főbb típusai. A rhizoszféra hatás és magyarázata. A rhizoszféra mikrobiális életközösségei. Szimbionta mikrobák a rhizoszférában. Szimbionta baktériumok és mezőgazdasági jelentőségük. A mikorrhiza típusai és gazdasági jelentősége.

 

 

 

 

8

A talaj mikroorganiznusok és a bioremediáció szerepe a szennyezett talajok tisztításában.

 

Évközi számonkérés 1. ZH.

 

 

 

9

 

A mikrobák szerepe a talajban a szén, a hidrogén, a nitrogén, a kén valamint a foszfor körforgásában. A talajok szerves anyagának vizsgálata.

 

 

 

 

 

10

Nitrogénfixálás a talajban. Nitrifikáció, denitrifikáció, nitrátlégzés és nitrátasszimiláció mikrobiális folyamatai a talajban

A talajok N-tartalmának szerepe, vizsgálati lehetőségei.

 

 

 

11

 

A talaj enzimatikus aktivitásának mérése. Talajbiológiai vizsgálatok. A mikrobiális biomassza meghatározása.

 

 

12

A környezetvédelem mikrobiális ökológiai vonatkozásai. A szervestrágyázás és műtrágyázás hatása a talaj mikrobiális életközösségeire, biofertilizerek alkalmazása.

Talaj-mikroorganizmusok mennyiségi meghatározása.

 

 

 

 

13

A talaj CO2-kibocsátás (talajlégzés), illetve ennek mérésének lehetőségei laboratóriumi és terepi körülmények között.

 

 

 

14

 

Záró gyakorlat. Év végi számonkérés 2. ZH.

 

 

Követelmények

 

A foglalkozásokon való részvétel előírásai:

 

Záró gyakorlat. Év végi számonkérés 2. ZH.

 

A félévi ellenőrzések követelményei:

 

A laboratóriumi jegyzőkönyv folyamatos vezetése, az elvégzett kísérletek bemutatása, értékelése. 2 zárthelyi dolgozat a gyakorlati elméleti ismereteiből.

 

A tantárgyhoz rendelt kredit

 

2

 

Az érdemjegy kialakítás módja:

•A  ZH-k eredményei, illetve a laborgyakorlatok alapján:

Értékelés:

0-49  %t: elégtelen

50-59 %: elégséges

60-79 % közepes

80-89 %: jó

90-100 %: jeles

 

Ajánlott irodalom:

Dr. Filep György: Talajvizsgálat. Debreceni Agrártudományi Egyetem, Mezőgazdaság tudományi Kar, Debrecen, 1999.

 

Ray R. Weil, Nyle C. Brady: The Nature and Properties of Soil, Pearson 2017